Změny na našich stránkách:

 


 • 3. 11. 2017
  aktualizovány animované grafy za nezaměstnanost
 • 2. 11. 2017
  časové řady za Královéhradecký kraj aktualizovány některými daty za rok 2016
 • 2. 11. 2017
  na stránkách jednotlivých okresů kraje byly aktualizovány časové řady daty za rok 2016
 • 1. 11. 2017
  na stránce Města a obce aktualizován odkaz "Demografické údaje za vybraná města - čas. řada 2007 až 2016"
 • 23. 10. 2017
  na stránku Volby v roce 2017 doplněny výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR
 • 3. 10. 2017
  stránka Příprava voleb v kraji aktualizována novými informacemi
 • 29. 9. 2017
  jednotlivé oblasti na stránce Kraj očima statistiky aktualizovány daty za rok 2016
 • 15. 9. 2017
  na stránku Euroregiony přidán nový odkaz do Veřejné databáze (tabulky s údaji za českou část euroregionů)
 • 15. 9. 2017
  na stránce Regiony soudržnosti v publikacích a datových výstupech aktualizován odkaz do Veřejné databáze
 • 5. 9. 2017
  stránka Vybrané údaje o správních obvodech ORP aktualizována daty za rok 2016