Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?56376 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  51757 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?37067 přístupů
4Jaká je průměrná mzda podle profesí?28113 přístupů
5Kdo přiděluje IČO? 26763 přístupů
6Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 25580 přístupů
7Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?25053 přístupů
8Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.24124 přístupů
9Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 23533 přístupů
10Jaká byla v roce 2017 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?22260 přístupů
11Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?22248 přístupů
12Kolik obyvatel má ČR?22016 přístupů
13Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?20183 přístupů
14Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?19914 přístupů
15Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?19300 přístupů
16Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?19003 přístupů
17Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?18593 přístupů
18Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?17688 přístupů
19Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 17641 přístupů
20Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 17147 přístupů
21Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?17020 přístupů
22Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 16619 přístupů
23Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 16512 přístupů
24Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?16502 přístupů
25Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?16494 přístupů
26Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?16157 přístupů
27Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?16149 přístupů
28Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?16148 přístupů
29Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.16112 přístupů
30Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?16059 přístupů
31Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?16056 přístupů
32Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 16029 přístupů
33Kde najdu kódy CPV?15915 přístupů
34Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?15835 přístupů
35Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?15793 přístupů
36Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 15719 přístupů
37Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 15537 přístupů
38Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?15467 přístupů
39Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.15402 přístupů
40Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?15397 přístupů
41Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?15260 přístupů
42Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?15197 přístupů
43Kde lze získat číselníky a klasifikace?15165 přístupů
44Kde najdu definice statistických ukazatelů?15119 přístupů
45Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 14959 přístupů
46Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?14914 přístupů
47Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 14783 přístupů
48Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?14699 přístupů
49Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?14675 přístupů
50Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?14654 přístupů
51Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?14650 přístupů
52Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?14594 přístupů
53Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?14546 přístupů
54Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?14529 přístupů
55Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?14490 přístupů
56I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 14483 přístupů
57Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 14448 přístupů
58Kde naleznu ceník (sazebník)? 14292 přístupů
59Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?14280 přístupů
60Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?14258 přístupů
61Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?14187 přístupů
62Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?13973 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?13943 přístupů
64Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.13894 přístupů
65Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?13869 přístupů
66Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 13799 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?13632 přístupů
68Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?13410 přístupů
69Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 13381 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?13141 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 13001 přístupů
72Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?12843 přístupů
73Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?12819 přístupů
74Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?12783 přístupů
75Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev?12777 přístupů
76Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?12581 přístupů
77Kdy vychází Statistická ročenka ČR?12461 přístupů
78Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?12184 přístupů
79Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?12158 přístupů
80V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?12080 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?12073 přístupů
82Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?12011 přístupů
83Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?12007 přístupů
84Kde najdu indexy cen bytových domů?11992 přístupů
85Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?11821 přístupů
86Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 11790 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?11332 přístupů