Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?57660 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  53435 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?38000 přístupů
4Jaká je průměrná mzda podle profesí?29598 přístupů
5Kdo přiděluje IČO? 27520 přístupů
6Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 26215 přístupů
7Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?25150 přístupů
8Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.24358 přístupů
9Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 23642 přístupů
10Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?23082 přístupů
11Jaká byla v roce 2017 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?22350 přístupů
12Kolik obyvatel má ČR?22102 přístupů
13Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?20290 přístupů
14Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?20022 přístupů
15Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?19884 přístupů
16Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?19141 přístupů
17Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?18839 přístupů
18Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 18110 přístupů
19Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?17853 přístupů
20Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?17283 přístupů
21Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 17245 přístupů
22Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 16769 přístupů
23Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?16704 přístupů
24Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 16611 přístupů
25Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?16583 přístupů
26Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?16457 přístupů
27Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?16384 přístupů
28Kde najdu kódy CPV?16266 přístupů
29Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?16265 přístupů
30Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.16201 přístupů
31Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?16142 přístupů
32Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 16137 přístupů
33Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?16133 přístupů
34Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?16110 přístupů
35Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 15987 přístupů
36Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?15879 přístupů
37Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?15833 přístupů
38Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 15609 přístupů
39Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.15513 přístupů
40Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?15506 přístupů
41Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?15337 přístupů
42Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?15272 přístupů
43Kde lze získat číselníky a klasifikace?15229 přístupů
44Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 15214 přístupů
45Kde najdu definice statistických ukazatelů?15180 přístupů
46Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 15036 přístupů
47Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?14997 přístupů
48Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?14776 přístupů
49Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?14755 přístupů
50Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?14715 přístupů
51Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?14708 přístupů
52Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?14666 přístupů
53Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?14658 přístupů
54Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?14584 přístupů
55Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?14562 přístupů
56I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 14556 přístupů
57Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 14512 přístupů
58Kde naleznu ceník (sazebník)? 14379 přístupů
59Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?14373 přístupů
60Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?14338 přístupů
61Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?14246 přístupů
62Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?14035 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?14029 přístupů
64Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.14025 přístupů
65Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?13927 přístupů
66Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 13861 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?13702 přístupů
68Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?13494 přístupů
69Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 13455 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?13208 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 13072 přístupů
72Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?12983 přístupů
73Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?12899 přístupů
74Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev?12889 přístupů
75Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?12840 přístupů
76Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?12756 přístupů
77Kdy vychází Statistická ročenka ČR?12536 přístupů
78Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?12248 přístupů
79Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?12216 přístupů
80V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?12176 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?12142 přístupů
82Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?12092 přístupů
83Kde najdu indexy cen bytových domů?12079 přístupů
84Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?12073 přístupů
85Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 11882 přístupů
86Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?11877 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?11443 přístupů