Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?55342 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  50371 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?36328 přístupů
4Jaká je průměrná mzda podle profesí?26730 přístupů
5Kdo přiděluje IČO? 26068 přístupů
6Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 25041 přístupů
7Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?24863 přístupů
8Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.23922 přístupů
9Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 23420 přístupů
10Jaká byla v roce 2017 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?22136 přístupů
11Kolik obyvatel má ČR?21861 přístupů
12Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?21326 přístupů
13Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?20069 přístupů
14Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?19763 přístupů
15Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?18843 přístupů
16Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?18719 přístupů
17Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?18424 přístupů
18Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?17532 přístupů
19Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 17262 přístupů
20Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 17034 přístupů
21Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?16833 přístupů
22Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 16449 přístupů
23Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 16397 přístupů
24Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?16381 přístupů
25Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?16321 přístupů
26Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?16018 přístupů
27Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.15985 přístupů
28Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?15967 přístupů
29Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?15942 přístupů
30Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?15942 přístupů
31Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?15934 přístupů
32Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 15893 přístupů
33Kde najdu kódy CPV?15663 přístupů
34Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?15654 přístupů
35Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?15625 přístupů
36Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 15461 přístupů
37Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 15426 přístupů
38Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.15274 přístupů
39Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?15267 přístupů
40Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?15233 přístupů
41Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?15141 přístupů
42Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?15082 přístupů
43Kde lze získat číselníky a klasifikace?15057 přístupů
44Kde najdu definice statistických ukazatelů?14998 přístupů
45Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 14851 přístupů
46Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?14796 přístupů
47Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?14594 přístupů
48Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?14557 přístupů
49Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?14544 přístupů
50Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?14544 přístupů
51Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?14498 přístupů
52Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 14451 přístupů
53Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?14433 přístupů
54Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?14428 přístupů
55Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?14378 přístupů
56I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 14374 přístupů
57Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 14337 přístupů
58Kde naleznu ceník (sazebník)? 14185 přístupů
59Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?14180 přístupů
60Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?14159 přístupů
61Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?14086 přístupů
62Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?13889 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?13836 přístupů
64Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?13790 přístupů
65Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.13767 přístupů
66Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 13703 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?13542 přístupů
68Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?13306 přístupů
69Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 13282 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?13032 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 12906 přístupů
72Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?12711 přístupů
73Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?12702 přístupů
74Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?12677 přístupů
75Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev?12660 přístupů
76Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?12472 přístupů
77Kdy vychází Statistická ročenka ČR?12356 přístupů
78Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?12071 přístupů
79Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?12071 přístupů
80V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?11974 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?11965 přístupů
82Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?11917 přístupů
83Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?11909 přístupů
84Kde najdu indexy cen bytových domů?11889 přístupů
85Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?11731 přístupů
86Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 11675 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?11209 přístupů