Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?50846 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  45409 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?34046 přístupů
4Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?24149 přístupů
5Kdo přiděluje IČO? 23430 přístupů
6Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.23160 přístupů
7Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 22788 přístupů
8Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 22591 přístupů
9Jaká je průměrná mzda podle profesí?22193 přístupů
10Jaká byla v roce 2013 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?21515 přístupů
11Kolik obyvatel má ČR?21174 přístupů
12Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?19511 přístupů
13Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?19130 přístupů
14Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?18690 přístupů
15Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?18128 přístupů
16Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?17636 přístupů
17Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?16855 přístupů
18Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?16801 přístupů
19Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 16434 přístupů
20Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 16260 přístupů
21Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?15871 přístupů
22Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 15808 přístupů
23Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?15741 přístupů
24Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 15741 přístupů
25Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?15684 přístupů
26Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?15402 přístupů
27Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.15399 přístupů
28Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?15362 přístupů
29Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?15333 přístupů
30Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 15247 přístupů
31Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?15096 přístupů
32Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?15094 přístupů
33Kde najdu kódy CPV?14869 přístupů
34Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 14834 přístupů
35Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?14767 přístupů
36Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 14715 přístupů
37Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?14700 přístupů
38Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.14654 přístupů
39Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?14627 přístupů
40Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?14620 přístupů
41Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?14547 přístupů
42Kde lze získat číselníky a klasifikace?14538 přístupů
43Kde najdu definice statistických ukazatelů?14438 přístupů
44Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 14295 přístupů
45Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?14258 přístupů
46Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?14243 přístupů
47Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?14049 přístupů
48Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?14007 přístupů
49Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?13998 přístupů
50Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?13961 přístupů
51Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?13937 přístupů
52Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?13927 přístupů
53Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?13875 přístupů
54Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?13841 přístupů
55I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 13792 přístupů
56Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 13778 přístupů
57Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?13639 přístupů
58Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?13598 přístupů
59Kde naleznu ceník (sazebník)? 13581 přístupů
60Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?13459 přístupů
61Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?13310 přístupů
62Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?13250 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?13249 přístupů
64Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 13174 přístupů
65Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.13161 přístupů
66Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 13090 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?12944 přístupů
68Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 12802 přístupů
69Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?12738 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?12448 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 12398 přístupů
72Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?12207 přístupů
73Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?12144 přístupů
74Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev v roce 2010?12112 přístupů
75Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?12097 přístupů
76Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?11882 přístupů
77Kdy vyjde Statistická ročenka ČR 2014?11770 přístupů
78Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?11589 přístupů
79Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?11508 přístupů
80V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?11414 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?11376 přístupů
82Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?11354 přístupů
83Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?11328 přístupů
84Kde najdu indexy cen bytových domů?11318 přístupů
85Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?11254 přístupů
86Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 11134 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?10630 přístupů