Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?52951 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  48097 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?35236 přístupů
4Kdo přiděluje IČO? 24819 přístupů
5Jaká je průměrná mzda podle profesí?24513 přístupů
6Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?24482 přístupů
7Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 23943 přístupů
8Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.23554 přístupů
9Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 23116 přístupů
10Jaká byla v roce 2013 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?21825 přístupů
11Kolik obyvatel má ČR?21519 přístupů
12Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?20081 přístupů
13Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?19818 přístupů
14Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?19455 přístupů
15Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?18519 přístupů
16Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?18053 přístupů
17Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?17621 přístupů
18Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?17193 přístupů
19Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 16740 přístupů
20Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 16695 přístupů
21Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?16336 přístupů
22Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 16127 přístupů
23Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 16105 přístupů
24Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?16081 přístupů
25Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?16027 přístupů
26Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?15712 přístupů
27Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.15707 přístupů
28Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?15676 přístupů
29Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?15649 přístupů
30Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 15573 přístupů
31Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?15506 přístupů
32Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?15448 přístupů
33Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?15363 přístupů
34Kde najdu kódy CPV?15278 přístupů
35Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?15148 přístupů
36Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 15139 přístupů
37Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 15095 přístupů
38Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?14996 přístupů
39Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.14968 přístupů
40Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?14893 přístupů
41Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?14826 přístupů
42Kde lze získat číselníky a klasifikace?14801 přístupů
43Kde najdu definice statistických ukazatelů?14725 přístupů
44Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?14679 přístupů
45Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 14577 přístupů
46Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?14530 přístupů
47Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?14322 přístupů
48Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?14310 přístupů
49Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?14280 přístupů
50Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?14263 přístupů
51Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?14240 přístupů
52Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?14207 přístupů
53Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?14166 přístupů
54Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?14132 přístupů
55I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 14098 přístupů
56Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 14071 přístupů
57Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?13923 přístupů
58Kde naleznu ceník (sazebník)? 13909 přístupů
59Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?13883 přístupů
60Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?13785 přístupů
61Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 13718 přístupů
62Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?13625 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?13573 přístupů
64Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?13538 přístupů
65Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.13478 přístupů
66Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 13457 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?13261 přístupů
68Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 13048 přístupů
69Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?13018 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?12755 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 12658 přístupů
72Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?12459 přístupů
73Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?12428 přístupů
74Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?12423 přístupů
75Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev v roce 2010?12378 přístupů
76Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?12204 přístupů
77Kdy vyjde Statistická ročenka ČR 2014?12070 přístupů
78Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?11860 přístupů
79Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?11799 přístupů
80Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?11698 přístupů
81V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?11690 přístupů
82Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?11632 přístupů
83Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?11632 přístupů
84Kde najdu indexy cen bytových domů?11615 přístupů
85Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?11499 přístupů
86Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 11407 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?10923 přístupů