Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy.

Struktura a vedení úřadu - informace o vedení úřadu, jeho organizační struktura a popis České statistické rady

Klíčové dokumenty - výroční zprávy, závěrečný účet, legislativa, vnitřní strategické dokumenty

Aktivity ČSÚ - ankety, aktuální a již proběhlé akce, konference, spolupráce s dalšími institucemi, Evropský statistický systém, mezinárodní spolupráce

Nabídka služeb - kompletní seznam služeb s přímými kontakty na konkrétní pracovníky, úřední hodiny, objednávky, formuláře, ceník

Pro média - komunikace se zástupci médií, organizace tiskových konferencí, vydávání tiskových zpráv, článků a podkladů pro novináře. Vydávání časopisů ČSÚ (Demografie, Statistika a Statistika & My) a dalších publikací

Úřední deska - povinně zveřejňované informace o úřadu

Protikorupční agenda - interní protikorupční program ČSÚ, jeho pravidelná doplnění a aktualizace, poradní orgány, Etický kodex zaměstnance ČSÚ

Veřejné zakázky a výběrová řízení - profil zadavatele, vyhlášené veřejné zakázky a výběrová řízení zadavatele, archiv smluv

Nabídka nepotřebného majetku - aktuální nabídka vyřazeného majetku, například výpočetní techniky, nábytku, nemovitostí atd.

Historie úřadu - podrobný popis historie statistiky od 18. století po současnost

Ocenění ČSÚ - přehled získaných cen

Volná místa - informace o pracovních příležitostech v ČSÚ