HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
mezičtvrtletní růst/pokles, v %, 1. čtvrtletí 2019: 0,6
meziroční růst/pokles, v %, 1. čtvrtletí 2019: 2,6
Datum zveřejnění: 31.05.2019

Metodika