Program statistických zjišťování

 

Programy statistických zjišťování obsahují seznamy statistických zjišťování a charakteristiky jednotlivých zjišťování stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Program statistických zjišťování na rok 2017 byl zveřejněn ve „Vyhlášce č. 355 ze dne 11. října 2016 o Programu statistických zjišťování na rok 2017“, v částce 140/2016 Sb., rozeslané dne 4. listopadu 2016 včetně přílohy č. 1 a 2.

Program statistických zjišťování na rok 2016 byl zveřejněn ve „Vyhlášce č. 302 ze dne 2. listopadu 2015 o Programu statistických zjišťování na rok 2016“, v částce 128/2015 Sb., rozeslané dne 23. listopadu 2015 včetně přílohy č. 1 a 2.

Programy jsou rozděleny na statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem (Příloha č. 1) a statistická zjišťování prováděná pracovišti státní statistické služby ministerstev (Příloha č. 2). Statistická zjišťování prováděná ČSÚ jsou dále uspořádána do skupin podle periodicity zjišťování (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční a ostatní), resortní zjišťování podle ministerstev, která zjišťování provádějí. Zveřejnění Programu statistických zjišťování na příslušný rok je základní podmínkou vzniku zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty, které jsou k jejímu plnění vyzvány zpravidla písemně Českým statistickým úřadem nebo příslušným resortním pracovištěm státní statistické služby.