Informační technologie 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
65,9 69,9 71,2 73,7 74,9
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
57,3 61,6 62,1 66,3 69,8
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
67,4 71,3 72,5 73,6 74,0
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
4,9 6,8 6,5 5,7 6,2