Životní prostředí 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Chráněná území
 - rozloha (ha)
96 592 97 793 97 764 94 443 100 093
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 399 923 1 014 380 1 229 062 830 227 758 878
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,01 0,86 0,91 .
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
275,2 272,5 295,4 304,4
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
20 172 19 740 19 656 19 534 20 226

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Královéhradeckého kraje v jednotlivých měsících roku 2015
  • Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2014
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2015
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2015
 • Kartogramy
  • Škody vzniklé při požárech v roce 2015
  • Spotřeba vody v roce 2015 a vývoj cen vodného

Metodika