Vzdělávání 

 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Děti v mateřských školách 19 859 19 986 19 876 19 340 19 222
Žáci v základních školách 44 898 46 045 47 126 48 324 48 917
Žáci ve středních školách 25 044 24 615 23 881 23 652 23 184
Studenti vysokých škol1) 17 428 16 184 15 007 14 034 13 474
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji