Sociální zabezpečení 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 780 1 809 1 813 1 809 1 808
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
829 799 867 944 1 049
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
130 531 130 580 131 633 133 177 134 327
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
96 763 97 010 98 081 99 714 100 937
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 667 10 854 10 955 11 221 11 337