V kraji bylo na konci prázdnin bez práce jen 10,8 tis. osob

 

Po červencovém mírném nárůstu počtu i podílu nezaměstnaných osob, došlo v srpnu opět k jejich poklesu. Nezaměstnanost zůstává mezi kraji čtvrtá nejnižší, v okrese Rychnov nad Kněžnou přetrvává nejnižší podíl nezaměstnaných ze všech 77 okresů České republiky. Vzrostla nabídka volných pracovních míst evidovaných úřady práce; k okresu Rychnov nad Kněžnou, kde převyšuje nabídka volných pracovních míst počet uchazečů o zaměstnání již patnáct měsíců, přibyl i okres Jičín.

Úřady práce Královéhradeckého kraje evidovaly ke konci měsíce srpna celkem 10 872 uchazečů o zaměstnání, tj. o 159 osob (o 1,4 %) méně než ke konci července. Mírný pokles nezaměstnaných oproti červenci zaznamenaly všechny okresy v kraji, absolutně nejvíc uchazečů ubylo v okrese Trutnov (74 osob), relativně nejvíc v okrese Rychnov nad Kněžnou (o 5,6 %).

Proti stejnému období loňského roku (srpen 2016) byly počty nezaměstnaných v kraji o čtvrtinu nižší, tj. o 3 700 osob. Meziročně poklesly počty nezaměstnaných ve všech okresech kraje, jejich počet se absolutně nejvíc snížil v okrese Hradec Králové (o 1 336 osob), v okrese Rychnov nad Kněžnou o celou  třetinu, to bylo v relativním vyjádření nejvíc ze všech okresů kraje.

V druhém prázdninovém měsíci přibylo na úřadech práce celkem 1 558 nových uchazečů o zaměstnání, téměř třetina z nich v okrese Hradec Králové (32,4 %). Noví uchazeči o zaměstnání tvořili 14,3 % z celkového počtu nezaměstnaných, jejich podíl se meziročně zvýšil o 7,1 procentního bodu.

Dosažitelní uchazeči o zaměstnání (uchazeči, kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce volného pracovního místa) tvořili 91,7 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podíl žen činil 55,7 % z  celkového počtu nezaměstnaných, podíl absolventů a mladistvých byl 5,4 % a osob se zdravotním postižením 18,2 %.

Podíl nezaměstnaných osob klesl oproti červenci jen mírně (o 0,04 procentního bodu) na 2,82 %. Nezaměstnanost mužů v kraji (2,44 %) byla o 0,78 procentního bodu nižší než u žen (3,22 %). V porovnání s průměrem za ČR (celkem 3,98 %; muži 3,53 %, ženy 4,44 %) byla nezaměstnanost v kraji o 1,15 procentního bodu nižší.

V porovnání s ostatními regiony patří podíl nezaměstnaných mezi kraji k nejnižším. V měsíci srpnu byla nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji čtvrtá nejnižší, ještě nižší podíl nezaměstnaných vykázal Plzeňský (2,58 %), Pardubický (2,79 %) a Jihočeský (2,82 %) kraj. Naopak s nejvyšší nezaměstnaností se dlouhodobě potýkají kraje na severu Moravy a Čech; Moravskoslezský (6,14 %) a Ústecký (6,09 %) kraj.

Z hlediska okresů Královéhradeckého kraje vykázal pátý měsíc v řadě nejvyšší nezaměstnanost okres Hradec Králové (3,33 %). Naopak dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost, a to jak mezi okresy kraje tak i v rámci 77 okresů ČR, byla v okrese Rychnov nad Kněžnou (1,30 %).

Úřady práce evidovaly ke konci srpna celkem 8 328 volných pracovních míst v kraji. Proti červenci se jejich počet zvýšil o 422 míst, tj. o 5,3 %. Na jedno volné pracovní místo připadlo v kraji 1,3 nezaměstnaných, tj. mírně pod průměrem ČR (1,5 osob). Méně než jednoho uchazeče evidovaného úřadem práce na volné pracovní místo evidovaly okresy Rychnov nad Kněžnou (0,5 uchazečů) a Jičín (0,9 uchazečů).

Ve druhém prázdninovém měsíci bylo nahlášeno na úřadech práce celkem 2 251 nových volných pracovních míst, to byla více než čtvrtina (27 %) z celkového počtu volných pracovních míst. Nejvíc jich bylo v okrese Hradec Králové - 38,7 % z jejich celkového počtu.

Podporu v nezaměstnanosti pobírala třetina nezaměstnaných, v kraji to bylo 3 642 osob. Částečně nezaměstnáno bylo v kraji celkem 1 061 osob, z nich ženy tvořily více než dvě třetiny.

 

Zdroj dat: Internetový portál MPSV.

Další informace o nezaměstnanosti v kraji naleznete v odkaze Statistiky/zaměstnanost, nezaměstnanost.

 

 

  • Podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let na obyvatelstvu ve věku 15–64 let
  • Uchazeči o zaměstnání
  • Volná pracovní místa