Vývoj lidských zdrojů v Královéhradeckém kraji - vybrané kapitoly - 2000 až 2009

 
Kód: e-521363-10
Informační služby: tel: 495 762 322
E-mail: infoservishk@czso.cz
Kontakt: Ing. Věra Varmužová
E-mail: vera.varmuzova@czso.cz

Úvod PDF
1. Velikost pracovní síly PDF
2. Kvalita pracovní síly PDF
3. Využití pracovní síly PDF
Hlavní poznatky z analýzy PDF
Publikace v pdf (2,7 MB) PDF
Tabulková příloha
Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů v roce 2009
Tab. A-1. Obyvatelstvo Excel
Tab. A-2. Cizinci Excel
Tab. A-3. Výběrové šetření pracovních sil Excel
Tab. A-4. Vzdělávání Excel
Tab. A-5. Ekonomika Excel
Tab. A-6. Nezaměstnanost (MPSV) Excel
Vybrané ukazatele v časové řadě 2000 až 2009
Tab. B-1. Obyvatelstvo Excel
Tab. B-2. Cizinci Excel
Tab. B-3. Výběrové šetření pracovních sil Excel
Tab. B-4. Vzdělávání Excel
Tab. B-5. Ekonomika Excel
Tab. B-6. Nezaměstnanost (MPSV) Excel
Kartogramy
Studenti vysokých škol podle krajů v roce 2009 JPG
Uchazeči o zaměstnání s úspěšně ukončenou rekvalifikací podle okresů v roce 2009 JPG
Ekonomická aktivita obyvatel a struktura zaměstnaných osob podle krajů v roce 2009 JPG
Produktivita práce podle krajů v letech 2000 – 2009 JPG
Index stáří v obcích Královéhradeckého kraje v roce 2009 JPG

Zveřejněno dne: 31.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.