Postavení venkova v Královéhradeckém kraji - N

 
Kód: e-521361-09
Informační služby: tel: 495 762 322
E-mail: infoservishk@czso.cz
Kontakt: Ing. Věra Varmužová
E-mail: vera.varmuzova@czso.cz

Celá publikace v PDF (velikost 9,8 MB) PDF
Úvod PDF
1. Vymezení venkova PDF
2. Městský a venkovský prostor v Královéhradeckém kraji PDF

        2.1. Území, sídelní struktrura, dostupnost

        2.2. Obyvatelstvo

        2.3. Ekonomika

        2.4. Trh práce

        2.5. Bydlení, bytová výstaba

        2.6. Občanská a technická vybavenost

        2.7. Shrnutí
3. Vývoj zemědělství a lesnictví v Královéhradeckém kraji PDF
4. Mezikrajské srovnání městského a venkovského prostoru PDF
Závěr PDF
Příloha 1 Seznam ukazatelů ČSÚ k problematice venkova do úrovně obcí Excel PDF
Příloha 2 Přehled obcí v Královéhradeckém kraji s zařazením do městského a venkovského prostoru Excel PDF
Seznam použité literatury a informačních zdrojů PDF
Kartogramy

Zveřejněno dne: 30.09.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.