Newsletter - 10/2018

 

9. března 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
5. 3. Indexy cen průmyslových výrobců - leden 2018
Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 0,5 %, stejný byl i meziroční nárůst.
7. 3.
Porážky hospodářských zvířat - leden 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 3.
Vývoj mezd zaměstnanců - 4. čtvrtletí 2017
Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) v domácnostech
ukázalo ve 4. čtvrtletí 2017 na další rekord v míře zaměstnanosti a pokles nezaměstnanosti na historicky nejnižší úroveň. Tomu pak odpovídají i výsledky podnikových statistik ČSÚ: vyšší tempo růstu výdělků – průměrná mzda meziročně vzrostla o 8,0 % a medián ještě téměř o procentní bod více – a také významný nárůst evidenčního počtu zaměstnanců o 1,9 %.
9. 3.
Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 4. čtvrtletí 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
9. 3.
Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2017
Ve 4. čtvrtletí 2017 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 8,0 %, reálně se zvýšila o 5,3 %. Medián mezd činil 27 320 Kč.

9. 3.
Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - leden 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.  
9. 3.
Návštěvnost v hotelech - leden 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.  
9. 3.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - únor 2018
Celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v únoru stejná jako v lednu (meziměsíční změna 0,0 %). Zvýšení cen zejména v oddíle rekreace a kultura a v oddíle ostatní zboží a služby bylo kompenzováno poklesem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziroční růst spotřebitelských cen v únoru zpomalil na 1,8 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v lednu a nejméně od listopadu 2016.
9. 3.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - únor 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.  
9. 3.
Zahraniční obchod - leden 2018
Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 11,9 mld. Kč, který byl meziročně o 9,4 mld. Kč nižší.

9. 3.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - leden 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
9. 3.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - leden 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:

12. 3. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - prosinec 2017
12. 3. Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven - 4. čtvrtletí 2017
12. 3. Satelitní účet cestovního ruchu - 2016
12. 3. Modul zaměstnanosti cestovního ruchu - 2016
12. 3. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - únor 2018
15. 3. Průmysl - leden 2018
15. 3. Stavebnictví - leden 2018
15. 3. Maloobchod - leden 2018
15. 3. Průmysl - měsíční data - leden 2018
15. 3. Index stavební produkce - leden 2018
15. 3. Stavební povolení - leden 2018
15. 3. Bytová výstavba - leden 2018
15. 3. Služby - měsíční indexy tržeb - leden 2018
15. 3. Indexy tržeb v maloobchodě - leden 2018
15. 3. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - leden 2018
15. 3. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - leden 2018
15. 3. Stavební zakázky - rok 2017 (revize)
15. 3. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - leden 2018
15. 3. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - únor 2018
15. 3. Průmysl - čtvrtletní data - 4. čtvrtletí 2017 (báze roku 2015)
15. 3. Průmysl - roční data - 2017 (báze roku 2015)
16. 3. Indexy realizovaných cen bytů - 4. čtvrtletí 2017
16. 3. Průmysl - zaměstnanost a mzdy - 4. čtvrtletí 2017
16. 3. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - 4. čtvrtletí 2017
16. 3. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v obchodě - 4. čtvrtletí 2017
16. 3. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v tržních službách - 4. čtvrtletí 2017
16. 3. Průměrné ceny zemědělských výrobků - únor 2018
16. 3. Indexy cen zemědělských výrobců - únor 2018
16. 3. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - únor 2018
16. 3. Indexy cen výrobců - únor 2018
16. 3. Indexy cen výrobců (měsíčně) - únor 2018
16. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - březen 2018
16. 3. Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje - č.1/2018
16. 3. Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky - březen 2018

Informace ze světa:
5. 3. Statistics Netherlands: Více než polovina elektrické energie byla vyrobena díky větru
7. 3. Eurostat: Ženy učitelky, muži vědci, ženy uklízečky, muži řidiči
7. 3. Destatis: Pětina žen ve věku 42–49 let je bezdětných

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10