Indexy spotřebitelských cen - inflace - časové řady

 

Od ledna 2017 je nově zavedena časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2015 = 100. Z této časové řady jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců). Indexy vypočtené z dosavadní časové řady bazických indexů průměr roku 2005 = 100 zůstávají platné, nedochází k revizi již publikovaných údajů. Původní časová řada se základem průměr roku 2005 = 100 je nadále počítána i publikována, ale nejsou z ní již odvozovány jiné indexy.

Od července 2017 došlo ke změně formy prezentace časových řad na internetových stránkách ČSÚ. Nově jsou data publikována již jen ve Veřejné databázi (VDB). Z VDB je možno data exportovat do standardního formátu tabulek v Excelu.